This article has been written in Welsh.  It is also available to read in English here.

Roeddwn wrth fy modd ac yn falch iawn cael fy ngofyn i feirniadu cystadlaethau tecstilau’r Urdd eleni.   Roedd y diwrnod beirniadu’n brysur ac afreal – mewn stordy enfawr, yn llawn o arlunwaith gorau pobl ifanc Cymru.  Roedd ansawdd y gwaith cefais i weld yn hynod o uchel.

 

Un o’r tecstiliau edi’u hargraffu oedd yn y pafiliwn. Ni fi wnaeth beirniadu’r cystadleuaeth hon, ond rwy’n dwlu ar y gwaith yma.

Y penwythnos olynol, es i a’r teulu i baentio baledi pren i’w ddefnyddio fel arwyddion ffordd o amgylch y maes.  Roedd y digwyddiad yn agored i bawb ac wedi ei hysbysu ar y cyfryngau cymunedol, roeddwn ni yno am tuag awr, ac wrth i ni adael cyrhaeddodd llwyth o blant arall, roedd yn ddiwrnod mor braf i’w wario’n chwarae gyda phaent yn y cysgod!

Cefais fy ngwahodd, hefyd, i redeg cwpwl o weithdai tecstilau yn y pafiliwn crefftau ar y maes.  Penderfynais ar weithgaredd wehyddu, fel gweithgaredd byddai’n weddol hawdd ei reoli gyda nifer ansicr o blant, felly gwnaethom ni fframia gwehyddu Mistar Urdd, i’w wehyddu yn y lliwiau priodol.   Roedd yn weithgaredd hwylus, mwynhaodd y plant yn fawr, a mwynheais i arwain y sesiynau hefyd.  Byddaf yn hapus iawn cael fy ngwahodd i wneud rhywbeth tebyg i hyn eto!