Am y tro cyntaf, rwy’n cynnig fy ngwersi gwnïo trwy gyfrwng y Gymraeg! Go iawn! Wi’n llawn cyffro, yn ecseited bost am y peth – ac yn gobeithio y gwnewch chi ymuno gyda fi.
Gwersi Gwniio

 

Byddai’n dysgu’r sgiliau gwnïo sylfaenol o fy stiwdio yn yModel House, Llantrisant, dros 6 wythnos (sesiynau 3 awr). Byddaf yn dangos i chi sut i baratoi, defnyddio ac edrych ar ôl eich peiriant gwnïo (rhaid dod a pheiriant eich hun i’r gwersi), ac yna’n eich arwain i wnïo pedwar prosiect syml a thrawiadol – bag bach gyda sip, ffedog, clawr technoleg, a bag dros-nos. Bydd gofyn i chi ddod a defnydd eich hunain hefyd, ond cewch gyngor a rhestr defnydd o flaen llaw.

 

6 week sewing class for beginners

 

Dim ond 4 lle sydd ar y cwrs yma, os bydd yn llwyddiannus hoffwn ei redeg eto – felly archebwch eich lle heb oedi, neu os wyddoch am rywun arall byddai gyda diddordeb, rhannwch gyda nhw hefyd. Jiw, rhannwch ‘da pawb! Gobeithio caf eich cwrdd cyn bo hir, mo roi’r tegell ymlaen yn barod i chi.

(I am super excited to offer my first sewing classes through the medium of Welsh from my studio in the Model House, Llantrisant.  The same course is also available in English.)