Shop

6 week sewing class for beginnersLearn to sew this zipped pouch in these sewing classes / lessons for beginnersOvernight weekend bag luggage

Gwersi gwnïo, 6 wythnos (Ebrill 2016)

£135.00

Gwersi gwnïo trwy gyfrwng y Gymraeg.

6 wythnos pob prynhawn dydd Sul, i ddechrau ar Ebrill 30ain, 1:30 – 4:30pm

Mae’r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr pur, lle cewch ddysgu sgiliau gwnïo sylfaenol trwy gyfrwng y Gymraeg.  Cynyddwch eich sgiliau a’ch hyder wrth greu prosiectau syml ond steilus, gan orffen gyda bag penwythnos trawiadol iawn.

6 sesiwn hanner diwrnod. Bydd angen dod a’ch peiriant gwnïo a defnydd eich hun.

** Mae’r dosbarth yma’n llawn erbyn hyn.  Os hoffwch i mi ei redeg eto, anfonwch neges ataf trwy’r ddolen cyswllt ar y wefan hon, neu ymunwch a’m rhestr cyswllt***

Out of stock

Share this

Cwrs gwnïo 6 wythnos ar gyfer dechreuwyr pur yw hyn.  Bydd yn dechrau trwy dangos i chi sut i edafu eich peiriant gwnïo, ac yna yn eich arwain trwy wahanol dechnegau, un prosiect ar y tro.

Yn dechrau o’r dechrau, byddaf yn dangos i chi sut i lwytho’r bobin a pharatoi a gofalu am eich peiriant, yna byddwn yn adeiladu ar eich sgiliau, un prosiect ar y tro, nes bod gennych y sgiliau sydd angen arnoch i fedru gwnïo prosiectau eich hunain gartref.

Yn ystod y cwrs byddwch yn gwnïo: ffedog gyfoes; bag ymarferol, fodern clawr meddal i’ch technoleg; cwdyn â sip; a fag penwythnos trawiadol bydd yn siŵr o ddenu sylwadau wrth eich ffrindiau.

Mae angen i chi ddod a pheiriant gwnïo eich hunain, yn ogystal â defnydd i’r prosiectau. Anfonaf e-bost gyda rhestr o’r deunyddiau ac offer bydd ei angen arnoch i’r wers gyntaf. Mi fydd yna ddigonedd o de a bisgedi.

Dim ond 3 lle sydd ar gael ar y cwrs yma.  Caiff y cwrs ei gynnal y Stiwdio 12 o’r Model House, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

*This is a 6 week Sewing for Beginners class which will be taught through the medium of Welsh.  An English language version of the class will be held in March.

6 week sewing class for beginners    Learn to sew this zipped pouch in these sewing classes / lessons for beginners  Overnight weekend bag luggage

 

SKU: 6 wythnos dechreuwyr

Reviews

Write a review

There are no reviews yet.