Sewabaloo yn Eisteddfod yr Urdd, 2017

This article has been written in Welsh.  It is also available to read in English here.

Roeddwn wrth fy modd ac yn falch iawn cael fy ngofyn i feirniadu cystadlaethau tecstilau’r Urdd eleni.   Roedd y diwrnod beirniadu’n brysur ac afreal – mewn stordy enfawr, yn llawn o arlunwaith gorau pobl ifanc Cymru.  Roedd ansawdd y gwaith cefais i weld yn hynod o uchel.

 

Un o’r tecstiliau edi’u hargraffu oedd yn y pafiliwn. Ni fi wnaeth beirniadu’r cystadleuaeth hon, ond rwy’n dwlu ar y gwaith yma.

Y penwythnos olynol, es i a’r teulu i baentio baledi pren i’w ddefnyddio fel arwyddion ffordd o amgylch y maes.  Roedd y digwyddiad yn agored i bawb ac wedi ei hysbysu ar y cyfryngau cymunedol, roeddwn ni yno am tuag awr, ac wrth i ni adael cyrhaeddodd llwyth o blant arall, roedd yn ddiwrnod mor braf i’w wario’n chwarae gyda phaent yn y cysgod!

Cefais fy ngwahodd, hefyd, i redeg cwpwl o weithdai tecstilau yn y pafiliwn crefftau ar y maes.  Penderfynais ar weithgaredd wehyddu, fel gweithgaredd byddai’n weddol hawdd ei reoli gyda nifer ansicr o blant, felly gwnaethom ni fframia gwehyddu Mistar Urdd, i’w wehyddu yn y lliwiau priodol.   Roedd yn weithgaredd hwylus, mwynhaodd y plant yn fawr, a mwynheais i arwain y sesiynau hefyd.  Byddaf yn hapus iawn cael fy ngwahodd i wneud rhywbeth tebyg i hyn eto!