Monthly Archives: July 2017

Sewabaloo yn Eisteddfod yr Urdd, 2017

This article has been written in Welsh.  It is also available to read in English here.

Roeddwn wrth fy modd ac yn falch iawn cael fy ngofyn i feirniadu cystadlaethau tecstilau’r Urdd eleni.   Roedd y diwrnod beirniadu’n brysur ac afreal – mewn stordy enfawr, yn llawn o arlunwaith gorau pobl ifanc Cymru.  Roedd ansawdd y gwaith cefais i weld yn hynod o uchel.

 

Un o’r tecstiliau edi’u hargraffu oedd yn y pafiliwn. Ni fi wnaeth beirniadu’r cystadleuaeth hon, ond rwy’n dwlu ar y gwaith yma.

Y penwythnos olynol, es i a’r teulu i baentio baledi pren i’w ddefnyddio fel arwyddion ffordd o amgylch y maes.  Roedd y digwyddiad yn agored i bawb ac wedi ei hysbysu ar y cyfryngau cymunedol, roeddwn ni yno am tuag awr, ac wrth i ni adael cyrhaeddodd llwyth o blant arall, roedd yn ddiwrnod mor braf i’w wario’n chwarae gyda phaent yn y cysgod!

Cefais fy ngwahodd, hefyd, i redeg cwpwl o weithdai tecstilau yn y pafiliwn crefftau ar y maes.  Penderfynais ar weithgaredd wehyddu, fel gweithgaredd byddai’n weddol hawdd ei reoli gyda nifer ansicr o blant, felly gwnaethom ni fframia gwehyddu Mistar Urdd, i’w wehyddu yn y lliwiau priodol.   Roedd yn weithgaredd hwylus, mwynhaodd y plant yn fawr, a mwynheais i arwain y sesiynau hefyd.  Byddaf yn hapus iawn cael fy ngwahodd i wneud rhywbeth tebyg i hyn eto!

Sewabaloo at the Urdd Eisteddfod, 2017

I was thrilled and honoured to be asked to adjudicate the Textiles competition at the national Urdd Eisteddfod this year.

The judging day was a crazy, slightly surreal day – a warehouse full of Wales’ young people’s finest arts and crafts, and laid out for us to examine and admire.  The quality of the work submitted was exceptional.

One of the printed textile pieces which made it to the national Urdd Eisteddfod. I didn’t judge this category, but I love this work.

The weekend following the judging, I took the family to paint wooden pallets as ‘road signs’ on the approach to the Eisteddfod field.  The event was open to all and publicised on Facebook, we were there for a little over an hour, and as we left a load more children were arriving, it was such a lovely day for it.

I was also invited to run a couple of textile workshops in the Arts & Crafts pavilion on the field.  Weaving seemed the easiest activity to manage with an unknown number or children, so we (my husband and I) prepared some laser cut looms to a similar shape to Mr Urdd, the Urdd mascot, to be woven in the Urdd colours – green , red and white.

It was a fun activity, the kids all really enjoyed it, and I really enjoyed leading the sessions, I could definitely be persuaded to do this again!